QUY ĐỊNH TÍNH CƯỚC

Xác định trọng lượng và kích thước: Trọng lượng tính cước: Trọng lượng thực tế hay Trọng lượng khối? Để xác định trọng lượng dùng để tính cước phí, khách hàng cần xác định quy tắc nào sẽ được áp dụng. Trọng lượng thực…

Read more →

HÀNG CẤM GỬI

Các loài động vật sống, ngoại trừ ong, đỉa, tằm và côn trùng; Tất cả các loại động vật chết, ngoại trừ côn trùng và loài bò sát; Tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật; Cây trồng và các loại…

Read more →